• Atstovavimas administracinių teisės pažeidimų bylose dėl paskirtų administracinių nuobaudų panaikinimo
  • Atstovavimas ginčuose dėl neteisėtų valstybės ir savivaldos institucijų veiksmų ar neveikimo
  • Leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje tvarkymas
  • Atstovavimas Migracijos departamente ir kitose valstybinėse institucijose