Analizės uždaviniai: 1) Išanalizuoti Lietuvos ir Europos Sąjungos e. sveikatos sistemos teisinę bazę, teisines prielaidas ir kliūtis informacijos, susijusios su sveikata, apsikeitimui elektroniniu būdu su ES šalimis ir pateikti rekomendacijas dėl teisinės bazės tobulinimo Lietuvoje. 2) Išnagrinėti ES mastu inicijuotus aktualaus laikotarpio e. sveikatos sistemos diegimo strateginius dokumentus, susijusius tyrimus, studijas. Žr.: