• Asmens duomenų srautų analizė
  • Poveikio duomenų apsaugai vertinimas
  • Duomenų tvarkymo veiklos įrašų registro parengimas
  • Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų reikiamų vidinių tvarkų parengimas
  • Privatumo politikos parengimas
  • Duomenų apsaugos auditai
  • Pranešimų duomenų subjektams rengimas
  • Išvadų ir rekomendacijų dėl atitikties BDAR rengimas
  • Atstovavimas ginčuose dėl privatumo pažeidimų