• Skolų išieškojimo ginčuose
 • Ginčuose su užsienio subjektais
 • Sutarčių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo ginčuose
 • Nesąžiningos konkurencijos ginčuose
 • Prekių ženklų, autorių teisių ar teisių į domeną pažeidimų ginčuose
 • Nekilnojamojo turto santykių ir statybos defektų ginčuose
 • Įmonių valdymo ginčuose
 • Bankroto ginčuose
 • Darbo teisės ginčuose
 • Privatumo, garbės ir orumo pažeidimų ginčuose
 • Šeimos teisės ginčuose
 • Viešųjų pirkimų ginčuose
 • Transporto ir draudimo ginčuose
 • Ginčuose su valstybės institucijomis
 • Baudžiamosiose ir administracinėse bylose