Mūsų teisininkai konsultuoja įdarbinimo, atleidimo, darbuotojų komandiravimo ir perkėlimo į kitą darbo vietą klausimais. Teikiame darbo sutarčių, paslaugų teikimo sutarčių rengimo, konsultacijų dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių bei visų kitų lokalinių teisės aktų rengimo paslaugas. Atstovaujame klientų interesams, sudarant konfidencialumo, nekonkuravimo, darbuotojų sukurtos intelektinės nuosavybės apsaugos ir kitas sutartis, taip pat atstovaujame darbo ginčų komisijose, Valstybinėje darbo inspekcijoje ir teismuose.  Konsultuojame ir atstovaujame investuotojus, tarptautinių bendrovių darbuotojus bei jų šeimos narius teikiant prašymus nacionalinei ar Šengeno vizai gauti, leidimams dirbti bei leidimams gyventi Lietuvoje, taip pat teikiame konsultacijas kitais migraciniais klausimais.