• Darbo sutarčių nutraukimas
  • Prastovos skelbimas
  • Nemokamų atostogų skyrimas
  • Darbo sutarčių rengimas
  • Nekonkuravimo ir konfidencialumo sutarčių rengimas
  • Vidaus darbo taisyklių ir pareiginių nuostatų rengimas
  • Konsultavimas darbuotojų įdarbinimo, atleidimo, darbo leidimų, drausminių nuobaudų skyrimo klausimais
  • Atstovavimas darbo ginčuose