Mūsų IT teisininkai ir specialistai konsultuoja klientus visais programinės įrangos, įskaitant atvirojo kodo, teisiniais ir naudojimo klausimais nuo 2005 m. Advokatas Paulius Galubickas yra pripažintas „Black Duck” sertifikuotas teisės specialistas. Mūsų komandą sudaro programuotojai, intelektinės nuosavybės apsaugos specialistai ir patyrę programinės įrangos licencijavimo profesionalai. Mūsų komanda klientų prašymais išanalizavo daugelį atvirojo kodo licencijų. Sukaupę tokią didelę patirtį sukūrėme žinių apie programinės įrangos licencijas kompetencijų centrą ir šia patirtimi dalinamės su klientais. Mūsų paslaugos apima:

 • IT sutarčių rengimą
 • mokymus atvirojo kodo licencijų naudojimo klausimais
 • programų licencijų rengimą ir konsultavimą FOSS licencijų panaudojimo klausimais
 • licencijų, įskaitant atvirojo kodo licencijas, tarpusavio atitikties analizę ir teisinį suderinimą
 • konsultavimą atvirojo kodo kūrimo ir komercializavimo klausimais
 • CLA (angl. Contributor Licence Agreements) sutarčių rengimą
 • konsultacijas IT išradimų patentavimo klausimais
 • atstovavimą teisminiuose ginčuose dėl programų kodo autorystės, turtinių autorių teisių pažeidimų, atsakomybės bei kitų IT sutarčių ir licencijų pažeidimų
 • IT programų techninį ir finansinį vertinimą
 • specialistų išvadas įvairiais programinės įrangos naudojimo klausimais, įskaitant dėl programų išeities kodo „švarumo“ naudojamų skirtingų licencijų prasme

Programinio kodo analizei naudojame šiuos įrankius:

SPDX
nexB
Fossology
Elbe
 • Sertifikatai:
Black duct certificate
Fosdem certificate
Oracle certificate