• IT sutarčių rengimas
  • Programų licencijų rengimas
  • Licencijų atitikties analizė
  • Konsultavimas atviro kodo naudojimo klausimais
  • CLA (Contributor License Agreements) sutarčių rengimas
  • IT išradimų patentavimas
  • Atstovavimas ginčuose dėl programų autorystės ir IT sutarčių pažeidimų
  • IT programų techninis ir finansinis vertinimas
  • Išvadų rengimas dėl programų kodo „švarumo“
  • Programų kodo analizei naudojami įrankiai:
SPDX
nexB
Fossology
Elbe
Blackduck
  • Sertifikatai:
Black duct certificate
Fosdem certificate
Oracle certificate