• Komercinių ir civilinių sutarčių (pirkimo–pardavimo, rangos, distribucijos, franšizės, nuomos, panaudos, jungtinės veiklos, paskolos, paslaugų teikimo, bendradarbiavimo, draudimo ir kt.) rengimas ir derinimas
  • Nekilnojamojo turto preliminariųjų, pirkimo–pardavimo ir kitų sutarčių rengimas
  • Statybos sutarčių (projektavimo, techninės priežiūros, rangos, subrangos, projektų valdymo ir kt.) rengimas
  • Nenugalimos jėgos (force majeure) įtakos sutartiniams santykiams vertinimas
  • Sutarčių teisinis auditas ir sutartinių rizikų vertinimas
  • Konsultavimas sutarčių keitimo, nutraukimo, vykdymo klausimais
  • Konsultavimas produktų ženklinimo, vartotojų apsaugos, reklamos ir nesąžiningos konkurencijos klausimais
  • Farmacijos distribucijos sutarčių rengimas