• Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka sutartiniams santykiams
  • Sutartinių prievolių sustabdymas
  • Sutarčių keitimas (nutraukimas) dėl force majeure
  • Komercinių ir civilinių sutarčių (pirkimo–pardavimo, rangos, distribucijos, franšizės, nuomos, panaudos, jungtinės veiklos, paskolos, paslaugų teikimo, bendradarbiavimo, draudimo ir kt.) rengimas (nutraukimas)
  • Nekilnojamojo turto preliminariųjų, pirkimo–pardavimo ir kitų sutarčių rengimas (nutraukimas)
  • Statybos sutarčių (projektavimo, techninės priežiūros, rangos, subrangos, projektų valdymo ir kt.) rengimas (nutraukimas)
  • Sutarčių teisinis auditas ir vertinimas
  • Konsultavimas sutarčių keitimo, nutraukimo, vykdymo klausimais
  • Konsultavimas produktų ženklinimo, vartotojų apsaugos, reklamos ir nesąžiningos konkurencijos klausimais