Apache License versijos Nr. 2.0 lietuviškas vertimas

Tai yra neoficialus Apache License, versijos Nr. 2.0 vertimas į lietuvių k. [...]