Mozilla Public License versijos Nr. 2.0 lietuviškas vertimas

Tai yra neoficialus Mozilla Public License Version 2.0 (MPL-2.0) vertimas į lietuvių k. [...]