Atstovavimas teismuose

Skolų išieškojimo ginčuose Ginčuose su užsienio subjektais Sutarčių pažeidimo ir nuostolių atlyginimo ginčuose Nesąžiningos konkurencijos ginčuose Prekių ženklų, autorių teisių ar teisių į domeną pažeidimų ginčuose Nekilnojamojo turto santykių ir statybos defektų ginčuose Įmonių [...]

By |2017-02-22T08:45:41+00:0002, 2017|

IT & teisė

IT sutarčių rengimas Programų licencijų rengimas Licencijų atitikties analizė Konsultavimas atviro kodo naudojimo klausimais CLA (Contributor License Agreements) sutarčių rengimas IT išradimų patentavimas Atstovavimas ginčuose dėl programų autorystės ir IT sutarčių pažeidimų IT programų [...]

By |2020-03-16T08:59:03+00:0002, 2017|

Intelektinės nuosavybės teisė

Prekių ženklų ir dizaino registravimas Prekių ženklų registracijos strategijos parengimas Licencinių, įkeitimo, teisių į prekių ženklus perdavimo sutarčių rengimas Prekių ženklų, nuotraukų, video ir raktinių žodžių stebėsena internete Autorių teisių įforminimas ir apsauga Intelektinės [...]

By |2017-02-26T08:09:55+00:0002, 2017|

Administracinė teisė ir migracija

Atstovavimas administracinių teisės pažeidimų bylose dėl paskirtų administracinių nuobaudų panaikinimo Atstovavimas ginčuose dėl neteisėtų valstybės ir savivaldos institucijų veiksmų ar neveikimo Leidimų gyventi ir dirbti Lietuvos Respublikoje tvarkymas Atstovavimas Migracijos departamente ir kitose valstybinėse [...]

By |2017-02-21T20:18:36+00:0002, 2017|

Asmens duomenų apsauga (BDAR)

Asmens duomenų srautų analizė Poveikio duomenų apsaugai vertinimas Duomenų tvarkymo veiklos įrašų registro parengimas Asmens duomenų tvarkymo taisyklių ir kitų reikiamų vidinių tvarkų parengimas Privatumo politikos parengimas Duomenų apsaugos auditai Pranešimų duomenų subjektams rengimas [...]

By |2022-09-06T10:04:50+00:0002, 2017|

Darbo teisė, darbo sutarčių nutraukimas

Darbo sutarčių nutraukimas Prastovos skelbimas Nemokamų atostogų skyrimas Darbo sutarčių rengimas Nekonkuravimo ir konfidencialumo sutarčių rengimas Vidaus darbo taisyklių ir pareiginių nuostatų rengimas Konsultavimas darbuotojų įdarbinimo, atleidimo, darbo leidimų, drausminių nuobaudų skyrimo klausimais Atstovavimas [...]

By |2020-03-16T08:59:15+00:0002, 2017|

Įmonių teisė, mokesčiai ir skolų išieškojimas

Juridinio asmens bankrotas (nemokumas) Juridinio asmens veiklos sustabdymas Įmonių reorganizavimas Įmonių įsigijimo sandoriai Juridinio asmens formos parinkimas ir įsteigimas Akcijų pirkimo-pardavimo sandoriai Akcininkų sutartys Įmonių sudarytų sandorių ginčijimas Juridinio asmens veiklos tyrimas Įmonių atstovavimas [...]

By |2020-03-16T08:47:00+00:0002, 2017|

Nekilnojamojo turto ir statybų teisė

Nekilnojamojo turto teisinis auditas Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo ir nuomos sutarčių rengimas Statybos rangos sutarčių, projektavimo darbų ir techninės priežiūros sutarčių rengimas Konsultavimas su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu bei disponavimu susijusiais klausimais Atstovavimas santykiuose su [...]

By |2017-02-26T09:31:55+00:0002, 2017|

Sutarčių teisė, Force Majeure aplinkybės

Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka sutartiniams santykiams Sutartinių prievolių sustabdymas Sutarčių keitimas (nutraukimas) dėl force majeure Komercinių ir civilinių sutarčių (pirkimo–pardavimo, rangos, distribucijos, franšizės, nuomos, panaudos, jungtinės veiklos, paskolos, paslaugų teikimo, bendradarbiavimo, draudimo ir [...]

By |2020-03-16T08:56:32+00:0002, 2017|
Go to Top