Atstovavimas teismuose, arbitražuose – informacinių technologijų, nuostolių atlyginimo, skolų atgavimo, autorių teisių ir intelektinės nuosavybės apsaugos bei kitose baudžiamosiose, administracinėse ir civilinėse bylose.

Advokatas Paulius Galubickas turi sukaupęs itin didelę bylinėjimosi patirtį sudėtinguose ginčuose. Kartu su HubLegal komanda gali profesionaliai atstovauti ir ginti klientų interesus  civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose visų instancijų teismuose, nagrinėjant ginčus arbitraže Lietuvoje [...]

By |2023-11-01T08:04:28+00:0002, 2017|

Informacinių technologijų (IT) techninių ir teisinių problemų sprendimai, atvirojo kodo (open source) programų licencijavimas ir apsauga, FOSS licencijų ir jų suderinamumo klausimų sprendimas.

Mūsų IT teisininkai ir specialistai konsultuoja klientus visais programinės įrangos, įskaitant atvirojo kodo, teisiniais ir naudojimo klausimais nuo 2005 m. Advokatas Paulius Galubickas yra pripažintas "Black Duck" sertifikuotas teisės specialistas. Mūsų komandą sudaro programuotojai, [...]

By |2023-11-01T08:26:45+00:0002, 2017|

Autorių teisių, komercinių paslapčių ir konfidencialios informacijos, prekių ženklų, dizaino, patentų ir kitos intelektinės nuosavybės įforminimas, registracija, apsauga ir gynimas.

prekių ženklų ir dizaino registravimas prekių ženklų registracijos strategijos parengimas licencinių, įkeitimo, teisių į prekių ženklus perdavimo sutarčių rengimas prekių ženklų, nuotraukų, vaizdo įrašų ir raktinių žodžių stebėsena internete autorių teisių įforminimas ir apsauga [...]

By |2023-11-01T08:09:09+00:0002, 2017|

Užsieniečių ir aukštos kvalifikacijos specialistų įdarbinimas Lietuvoje, pagalba migracijos klausimais, konsultacijos darbo teisės klausimais.

Mūsų teisininkai konsultuoja įdarbinimo, atleidimo, darbuotojų komandiravimo ir perkėlimo į kitą darbo vietą klausimais. Teikiame darbo sutarčių, paslaugų teikimo sutarčių rengimo, konsultacijų dėl vidaus darbo tvarkos taisyklių bei visų kitų lokalinių teisės aktų rengimo [...]

By |2023-11-01T07:58:39+00:0002, 2017|

Įmonių ir startuolių steigimas, jungtinės veiklos įforminimas, teisinis palydėjimas visais įmonių teisės klausimais, akcininkų sutarčių rengimas ir susijusių ginčų sprendimas, skolų išieškojimas iš juridinių ir fizinių asmenų Europos Sąjungoje ir kitose šalyse.

Konsultuojame įmonių (startuolių) steigimo, pirkimo/pardavimo, reorganizavimo, likvidavimo, investavimo ir kitais įmonių teisės klausimais, ruošiame tam būtinus teisinius dokumentus. Atliekame įmonių veiklos ir (ar) sutarčių teisinį auditą. Atstovaujame akcininkus akcininkų susirinkimuose ir akcininkų ginčuose. Rengiame [...]

By |2023-11-01T08:13:37+00:0002, 2017|

Farmacijos, IT, pirkimo-pardavimo, paslaugų teikimo, statybos rangos, nuomos ir bet kokių kitų sutarčių rengimas, derinimas, konsultacijos prievolių vykdymo, reikalavimo perleidimo ir atsakomybės klausimais.

Komercinių ir civilinių sutarčių (pirkimo–pardavimo, rangos, distribucijos, franšizės, nuomos, panaudos, jungtinės veiklos, paskolos, paslaugų teikimo, bendradarbiavimo, draudimo ir kt.) rengimas ir derinimas Nekilnojamojo turto preliminariųjų, pirkimo–pardavimo ir kitų sutarčių rengimas Statybos sutarčių (projektavimo, techninės [...]

By |2023-11-01T07:59:08+00:0002, 2017|
Go to Top